Rotterdam

Disclaimer

Nachtbraak.nl te Rotterdam maakt u bij gebruik van onze website attent op het volgende:


1. Onze website en de daarin opgenomen informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld en samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van onze site, handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op onze site is opgenomen.

2. Evenmin dragen wij verantwoordelijkheid voor verwijzingen op onze sites naar websites van anderen. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van links of enig andere informatie die het volgen van links oplevert wordt uitgesloten. Evenmin kan uit een link worden afgeleid dat wij betrokken zijn bij informatie die middels links wordt verkregen.

3. De inhoud van onze site is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik is niet toegestaan tenzij wij daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming is onder meer vereist voor: vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in een database of andere elektronische media en systemen. Overtreding van onze auteursrechten is strafbaar.

4. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid van door bezoekers op deze site aangebrachte inhoud; deze blijft volledig voor de verantwoordelijkheid van desbetreffende bezoeker. Opname van de door bezoekers aangebrachte inhoud op de website betekent niet dat wij deze op onze site gepubliceerde berichten onderschrijven, dan wel dat deze onze opvattingen weergeven.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het lezen en/of plaatsen van berichten op onze websites en de activiteiten die daaruit voortvloeien. In geval ons een verzoek van de daartoe bevoegde autoriteiten bereikt, zullen wij alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek. Voorts behouden wij ons de vrijheid voor om zonder verdere reden berichten, recensies of meningen op ieder tijdstip zonder verder overleg of aankondiging te verwijderen of te wijzigen. Terzake aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.


Warning: Use of undefined constant rechts - assumed 'rechts' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/nachtbraak/domains/nachtbraak.nl/public_html/disclaimer.php on line 29